Nooga Growth Map

Vill du lyckas? Vår kartläggning berättar hur!


Starta resan mot tillväxt

Tillväxt

Lönsamhet

internationalisering

Ägarvilja

Vision och strategi

En fungerande arbetsgemenskap

Digitalisering

Nooga Growth Map

Var befinner du dig? Uppdateras inte kartan?

Noogas tillväxtkartläggning är ett unikt och gratis analysredskap, som inte kräver bokföringssiffror. Utgående från er nuvarande situation och företagsvilja, väljer ni lätt och snabbt från sju områden och sedan berättar analysen hur det går för ert företag.

Hur långt kommer du med kartläggningen?

  • Noogas tillväxtkartläggning ger ett ärligt svar.
  • Den erbjuder en täckande analys och skapar ett utgångsläge för era utvecklingsplaner.

Svarstiden är ungefär fem minuter, men ger grogrund för diskussioner i dagar eller t.o.m. månader. Efter analysen står Nooga Teamet gärna till tjänst med stöd för dig vid behov.

Statistik

Hur andra företag har svarat

Noogas tillväxtkartläggning togs ibruk i april 2021. Nedan presenteras ett medeltal av hur företagare hittills besvarat frågorna.

Nuläge  1.71
Vilja att utvecklas 1.98

Ägarvilja

Nuläge  1.65
Vilja att utvecklas 1.97

Vision och strategi

Nuläge  1.51
Vilja att utvecklas 2.00

Tillväxt

Nuläge  1.71
Vilja att utvecklas 2.01

En fungerande arbetsgemenskap

Nuläge  1.58
Vilja att utvecklas 2.07

Lönsamhet

Nuläge  1.58
Vilja att utvecklas 1.85

Internationalisering

Nuläge  1.63
Vilja att utvecklas 2.00

Digitalisering

Nuläge  1.62
Vilja att utvecklas 1.98

SAMMANFATTNING AV FÖREGÅENDE PUNKTER. Uppgifter för en enskild respondent kan inte identifieras från statistiken.

Frågor

Frågor

Svara på frågorna nedan genom att välja ditt företags nuläge och mål. När du har svarat ange din e-postadress och tryck på skicka så skickas en gratis analys till din e-post.

#1 Tillväxt

#2 Lönsamhet

#3 Internationalisering

#4 Ägarvilja

#5 Vision och strategi

#6 En fungerande arbetsgemenskap

#7 Digitalisering

#8 Skicka


Ange ditt namn, e-postadress och eventuella hälsningar så skickas analysen till din e-post.


Kontaktuppgifter

Ta kontakt


Du hittar oss här

Esbo, Helsingfors, Karleby, Närpes, Jakobstad, Vasa, Åbo

Telefonnummer:

+358445385566

Ville

Ville Hautala

Interim controller/CFO
ville.hautala@nooga.fi
+358 44 5385566